NSFW
Incorrect quotes
Buồn
Trang chủ
Random
Đổi vị trí tên
Ý tưởng:

(tất cả là do mình tự nghĩ)

LƯU Ý:
- Prompt gây khó chịu.
- A là sub, B là dom, C là bạn của cả hai. Nút đổi vị trí tên để đổi vị trí tên của A và B.
- Mình mới lập Facebook á!