NSFW
Incorrect quotes
Trang chủ
Hardcore
Random
Đổi vị trí tên
Ý tưởng:

(tổng hợp từ nhiều trang prompt khác nhau trên neocities và tumblr. Một vài prompt là do mình tự viết)

LƯU Ý:
- Một số prompt có nội dung gây khó chịu. Đọc phần đóng khung in đậm trước khi bạn đọc tiếp, hoặc bấm vào mục bên trên để chọn mục mình muốn đọc.
- A là sub, B là dom, C là bạn của cả hai (hoặc người yêu nếu chơi 3P). Nút đổi tên đổi vị trí tên của A và B.
- Hai khung bên dưới A B là xưng hô. Mặc định A xưng tao gọi B bằng mày và ngược lại.
- Không sao chép code site của mình và làm một web giống hệt từ hình thức lẫn nội dung chỉ thay tên miền.
- Mình không nhận đóng góp prompt từ người lạ.
- Mình mới lập Facebook á!